HomeContact
Счетоводна къща "Ирида" Powered by IT Partner BG
За малки фирми
Цени на счетоводни услуги за малки фирми

ОТСТЪПКИ ОТ ЦЕНИТЕ:


1. 10% за новорегистрирани фирми или новозапочващ бизнес за шест месеца
2. без такса за годишно данъчно и счетоводно приключване включително подаване на отчети в Агенция по вписванията с държавни такси за първите две години при подписване на договор за същия срок. (не се дължи неустойка при прекратяване на договора поради спиране на дейност)
БЕЗПЛАТНА регистрация по ЗДДС.
Изготвяне и подаване на нулеви месечни декларации по ДДС - 20 лв. за подадена декларация.

Месечно възнаграждение за обработка на осигуровки и заплати